image1
image2
spacer
What is Helicobacter Pylori?

Vagotonija

n/a

Opis: Prevaga aktivnosti parasimpatickog dijela autonomnog živcanog sustava nad simpatickim. Uzrok prevage može biti konstitucionalna labilnost autonomnog živcanog sustava ili mehanizam prilagodbe na povecane fizicke napore. Za v. su karakteristicni bradikardija, mioza, hipotonija, pojacano lucenje želucanog soka.nazad na pocetak - o ovim stranicama - kontaktirajte nas

Informacije prikazane na ovom vebsajtu su samo informacione prirode i nisu zamjena za ljecnicku njegu, dijagnozu ili tretman bilo kakvog oboljenja ili medicnskog stanja. Ukoliko sumnjate ili osjecate da vase zdravlje nije dobro trebate bez okolisanja kontaktirati vasu zdravstvenu ustanovu ili doktora.
Copyright © 2006 Igman.com. Sva prava pridrzana.