image1
image2
spacer
What is Helicobacter Pylori?

Tetanus

Tetanus

Opis: Bolest ljudi i nekih životinja koju izaziva egzotoksin kojeg izlucuje bakterija Clostridium tetani u inficiranoj rani. Bacil tetanusa u vegetativnom stanju izlucuje vrlo jaki toksin koji djeluje iskljucivo na živcano tkivo. Spore tetanusa nalaze se u tlu, gdje dolaze izmetom životinja. Do infekcije dolazi uglavnom preko spora, koje ulaze u organizam kroz ranu. Ako u rani naidu na povoljne anaerobne prilike, spore tetanusa pretvaraju se u vegetativni oblik. Bacili tetanusa ostaju lokalizirani u rani, a za sve udaljene pojave u organizmu odgovoran je toksin koji se širi iz rane bilo hematogeno, bilo centripetalno preko živaca. Toksin djeluje na CNS tako da poremeti inhibitornu neuronsku aktivnost, što ima za posljedicu patološku ekscitaciju, tj. pojacavaju se impulsi koji dovode do mišicne napetosti. Inkubacija bolesti može trajati od dva dana do nekoliko mjeseci. Kod generaliziranog tetanusa prvi simptomi vezani su uz kocenje mišica i porast temperature. Najranije su zahvaceni mišici za žvakanje, pa bolesnik teže otvara usta (trizmus), lice djeluje ukoceno (facies tetanica), bolesnik djeluje kao da se smiješi zbog nategnutosti mimicne muskulature (risus sardonicus). Ukocena muskulatura vrata i leda dovodi do izvijanja tijela (opistotonus), a zahvacena muskulatura prsnog koša otežava disanje. Bolesnici se intenzivno znoje. Dva posebna oblika generaliziranog tetanusa su ginekološki tetanus i tetanus novorodencadi. Osim generaliziranog postoji i rjedi lokalizirani tetanus, kod kojega grc mišica postoji samo u podrucju ozljede. Smrt kod težih oblika nastupa zbog gušenja ili teške cerebralne intoksikacije s poremecajem svijesti i hiperpireksijom. Prognoza je loša kod bolesnika s inkubacijom kracom od tjedan dana, ako grcevi nastupe vec prvi dan, ili ako je rana lokalizirana na glavi ili trupu. Tetanus nosi letalitet od 40-50%. Terapija tetanusa sastoji se od pravilne kirurške obrade rane, primjene antibiotika i antitoksicnog konjskog seruma protiv tetanusa, a uz to se bolesniku daju sedativi i mišicni relaksansi.nazad na pocetak - o ovim stranicama - kontaktirajte nas

Informacije prikazane na ovom vebsajtu su samo informacione prirode i nisu zamjena za ljecnicku njegu, dijagnozu ili tretman bilo kakvog oboljenja ili medicnskog stanja. Ukoliko sumnjate ili osjecate da vase zdravlje nije dobro trebate bez okolisanja kontaktirati vasu zdravstvenu ustanovu ili doktora.
Copyright © 2006 Igman.com. Sva prava pridrzana.