image1
image2
spacer
What is Helicobacter Pylori?

Sarkoidoza

n/a

Opis: Bolest karakterizirana nekazeificirajucim granulomima. Može se pojaviti u bilo kojoj dobi ili u bilo kojem organu, ali najcešce zahvaca plucni parenhim u mladih odraslih osoba. Klinicka slika: akutni oblik (Lofgrenov sindrom) karakteriziraju erythema nodosum, bilateralna hilarna limfadenopatija, poliartralgija; podmukli pocetak najcešce se prezentira uz bilateralnu hilarnu limfadenopatiju uz poremecaje dišnog sustava, ali i sistemskih poremecaja slabijeg stupnja kao što su neproduktivan kašalj, slabost, osjecaj iscrpljenosti, gubitak tjelesne težine, limfadenopatija, hepatosplenomegalija. Ekstratorakalni znakovi sarkoidoze: 1. koža- erythema nodosum, lupus pernio 2. oci-hipopion, uveitis 3. kosti-artralgija 4. srce-ventrikulna tahikardija, kompletni srcani blok, kongestivna kardiomiopatija, srcana dekompenzacija 5. CNS-paraliza kranijalnih i perifernih živaca 6. bubreg-hiperkalcemicna nefropatija, bubrežni kamenci.nazad na pocetak - o ovim stranicama - kontaktirajte nas

Informacije prikazane na ovom vebsajtu su samo informacione prirode i nisu zamjena za ljecnicku njegu, dijagnozu ili tretman bilo kakvog oboljenja ili medicnskog stanja. Ukoliko sumnjate ili osjecate da vase zdravlje nije dobro trebate bez okolisanja kontaktirati vasu zdravstvenu ustanovu ili doktora.
Copyright © 2006 Igman.com. Sva prava pridrzana.