image1
image2
spacer
What is Helicobacter Pylori?

Rana

Vulnus

Opis: Defekt kožnog tkiva koji nastaje djelovanjem mehanicke sile na površinu tijela. Površinske ogrebotine nazivamo ekskorijacije (excorationes), ogranicene su samo na podrucje epidermisa. Ako je koža odignuta u obliku režnja, to je avulzija (avulsio). Ako uz probijanje kože dode do otvaranja tjelesnih šupljina u to slucaju postoji penetrirajuca rana. Prema sredstvu koje je uzrokovalo ranu razlikujemo: rezna rana (v. scissum), rana sjekotina (v. seccatum), ubodna rana (v. punctum), rana razderotina (v. lacerum), gnjecna rana (v. conquasatum), gnjecno-rezna rana (vulnus lacerocontusum), strijelna rana (v. sclopetarium), eksplozivna rana (v. explosivum), ugrizna rana (v. morsum).nazad na pocetak - o ovim stranicama - kontaktirajte nas

Informacije prikazane na ovom vebsajtu su samo informacione prirode i nisu zamjena za ljecnicku njegu, dijagnozu ili tretman bilo kakvog oboljenja ili medicnskog stanja. Ukoliko sumnjate ili osjecate da vase zdravlje nije dobro trebate bez okolisanja kontaktirati vasu zdravstvenu ustanovu ili doktora.
Copyright © 2006 Igman.com. Sva prava pridrzana.