image1
image2
spacer
What is Helicobacter Pylori?

Alzheimerova bolest

n/a

Opis: Bolest koja spada u grupu demencija, sindroma opadanja stecenih kognitivnih (spoznajnih) sposobnosti pri ocuvanoj svijesti, posebno pamcenja (neposredno pamcenje), ucenja, apstraktnog mišljenja, orijentacije i poimanja vidno-prostornih odnosa. Patološki supstrat cine atrofija kore frontalnog i parijetalnog režnja sa proširenjem komora i sulkusa, gubitak stanica, neurofibrilarne promjene (neurofiblirani vrtlozi) i pojava senilnih ploca ( beta-amiloid). U klinickoj slici je najvažniji gubitak kratkotrajnog pamcenja uz ocuvano dugotrajno pamcenje, prisutne govorne smetnje, apraksija (nesposobnost izvodenja slijeda svrsishodnih radnji).nazad na pocetak - o ovim stranicama - kontaktirajte nas

Informacije prikazane na ovom vebsajtu su samo informacione prirode i nisu zamjena za ljecnicku njegu, dijagnozu ili tretman bilo kakvog oboljenja ili medicnskog stanja. Ukoliko sumnjate ili osjecate da vase zdravlje nije dobro trebate bez okolisanja kontaktirati vasu zdravstvenu ustanovu ili doktora.
Copyright © 2006 Igman.com. Sva prava pridrzana.