spacer

Zona distribucije

Zona_distribucije

Opis: Geografski rang taksona. Alopatricna: bukvalno, "druga zemlja"; odnosi se na zonu distribucije razlicitih taksona koji se ne prepokrivaju. Cirkumborealna: distribucija sirom suma na visokim geografskim sirinama sjeverne hemisfere; to jest, na sjeveru amerike i evroazije. Cirkumpolarna: odnosi se na zonu distribucije koja okruzuje sjeverni ili juzni pol. Kosmopolitska: sirom svijeta, globalna distribucija. Disjunktna: odnosi se na zonu fragmentirane distribucije sa dvije ili vise geografski odvojenih zona. Pantropska: odnosi se na zonu distribucije koja se proteze sirom tropa (odnosno generalno izmedju 23° 30' s i 23° 30' n geografske sirine). Reliktna: zona distribucije koja je ostatak nekada širokog ranga distribucije. Simpatricka: bukvalno, "ista zemlja"; odnosi se na zonu distribucije razlicitih vrsta koje se prepoklapaju.

nazad na pocetak rjecnika - o ovim stranicama - kontaktirajte nas