spacer

Rizicni otpad

Rizicni_otpad

Opis: Set cvrstog otpada koji predstavlja znacajan stvarni ili potencijalni rizik za javno zdravlje ili okolis a koji spunjava jedan od slijedecih kriterija: 1) posebno je naveden kao rizicni otpad u vazecim dokumentima; 2) ispoljava jednu ili vise odlika opasnog otpada (korozivnost, reaktivnost, i/ili toksicnost); 3) nastaje tretmanom rizicnog otpada; ili 4) nalazi se u rizicnom otpadu.

nazad na pocetak rjecnika - o ovim stranicama - kontaktirajte nas