spacer

Rijetki takson (R)

Rijetki_takson_-R-

Opis: taksoni sa malim populacijama koje nisu u kategorijama ugroženih ili ranjivih taksona ali se nalaze u opasnosti. Ovi taksoni su obicno lokalizovani unutar ogranicenog geografskog prostora ili staništa, ili su razbacani u manjem broju na širem podrucju.

nazad na pocetak rjecnika - o ovim stranicama - kontaktirajte nas