spacer

Polihlorisani bifenili (PCB)

Polihlorisani_bifenili_-PCB-

Opis: Grupa toksicnih, kancerogenih organskih spojeva koji sadrze vise od jednog atoma hlora. Pcb su koristeni u proizvodnji plastike. U okolisu se ponasaju slicno kao ddt, tako sto su vrlo stabilni spojevi koji su ratvorljivi u mastima; prema tome, oni se akumuliraju uvijek vecim koncentracijama prolazeci kroz lanac ishrane.

nazad na pocetak rjecnika - o ovim stranicama - kontaktirajte nas