spacer

Letalna doza 50 (LD50)

Letalna_doza_50_-LD50-

Opis: Nivo doze toksina koji ubija 50% eksperimentalne populacije. Odgovor eksperimentalne populacije na otrovne hemikalije kao sto su polutanti zraka generalno ima oblik s krive sa malim brojem jedinki koje ugibaju iznad praga odgovora pracen zonom rapidnog mortaliteta nakon cega nekoliko jedinki prezivljava nivo doze iznad prije nivoa doze koji ubija 100% eksperimentalne populacije.

nazad na pocetak rjecnika - o ovim stranicama - kontaktirajte nas