spacer

Lanac ishrane

Lanac_ishrane

Opis: Metafora za hijerarhijske odnose medju organizmima u ekosistemu koji opisuju usvajanje i prijenos mase i energije od primarnih producenata, do herbivora, do karnivora, omnivora i razlagaca koji zatvaraju ciklus.

nazad na pocetak rjecnika - o ovim stranicama - kontaktirajte nas