spacer

Kvartar

Kvartar

Opis: Geoloski period, dio kenozoika, koji obuhvata posljednjih 1.6 miliona godina, ukljucuje pleistocen (“ledeno doba”) i holocen do danas i karakterisu ga brojna velika napredovanja ledenog pokrivaca na sjevernoj hemisferi.

nazad na pocetak rjecnika - o ovim stranicama - kontaktirajte nas