spacer

Koeficijent varijacije

Koeficijent_varijacije

Opis: Statisticki termin koji oznacava standardnu devijaciju ili distribuciju podijeljenju srednjom vrijednosti distribucije koja na taj nacin pruza standardnu mjeru varijacije u distribuciji, koja ne raste sa porastom srednje vrijednosti ili zbog promjene jedinica mjere.

nazad na pocetak rjecnika - o ovim stranicama - kontaktirajte nas