spacer

Fotohemijski smog

Fotohemijski_smog

Opis: Zagadjenje zraka usljed interakcije ultravioletnog svjetla sa polutantima azotnih oksida (azotni dioksid) takodjer ukljucuje ozon, azotnu kiselinu, ugljoivodonici i pan. Vecina velikih gradova ima kombinaciju fotohemijskog i industrijskog smoga.

nazad na pocetak rjecnika - o ovim stranicama - kontaktirajte nas