spacer

Ekoloska sukcesija

Ekoloska_sukcesija

Opis: Hronoloska sekvenca vegetacije i sa njom povezanih zivotinjskih vrsta u odredjenoj zoni; ili, kontinuirana kolonizacija, istrebljenje, i zamjena populacija zivih organizama na odredjenoj lokaciji, usljed promjena u okolisu ili unutarnjih svojstava biljaka i zivotinja.

nazad na pocetak rjecnika - o ovim stranicama - kontaktirajte nas