spacer

CITES

CITES

Opis: Konvencija o medjunarodnoj trgovini ugrozenim vrstama divlje flore i faune, sporazum koji su potpisale 103 zemlje kako bi ogranicile medjunarodnu trgovinu ugrozenim vrstama biljaka i zivotinja, kao sto su tropske ptice, rogovi nosoroa, orhideje, i slonovaca.

nazad na pocetak rjecnika - o ovim stranicama - kontaktirajte nas