spacer

C4 biljke

C4_biljke

Opis: Vrste visih biljaka kod kojih se asimilacija atmosferskog ugljen dioksida u fotosintetskom procesu odvija indirektno, preko enzima fosfoenol piruvat karboksilaze u sheats koje okruzuju vene listova.

nazad na pocetak rjecnika - o ovim stranicama - kontaktirajte nas