spacer

Biom

Biom

Opis: Najveci nivo ekoloske zajednice koju odlikuju odredjene zivotne forme i biljne ili zivotinjske vrste, kao sto su tropske kisne sume, tundra, pustinja, itd.

nazad na pocetak rjecnika - o ovim stranicama - kontaktirajte nas