pocetna strana - o sarajevskoj cetvrtoj gimnaziji - kontakt

 


 

Historija sarajevske Četvrte gimnazije *

 

Četvrta gimnazija Ilidža

Mala aleja 69 - 71210 Ilidža - BIH

033/636-704

 

 

U nastajanju, rastu i napretku grada Sarajeva, značajno je bilo osnivanje i rad gimnazije «Igmanski marš» Ilidža, a koja je kasnije nazvana Četvrta gimnazija Ilidža. Period od 1961.-2003.godine, odnosno 42 godine njenog postojanja, je dug period razvoja i preobražaja koji se može pratiti kroz tri perioda: prijeratni, ratni i poslijeratni.

 

  • Prijeratni period 1961.-1991.godina

Gimnazija «Igmanski marš», kasnije nazvana Četvrta gimnazija Ilidža, osnovana je odlukom Narodnog odbora Općine Ilidža 21.juna 1961.godine i značila je ostvarenje davnašnje želje stanovnika Ilidže. Počela je sa radom 11.septembra iste godine sa 3 odjeljenja I razreda u prostorijama Osnovne škole «Branko Radičević». Školske godine 1964./65. godine škola ima 350 učenika raspoređenih u 17 odjeljenja. Za 10 godina postojanja po broju učenika, organizaciji i rezultatima vaspitno-obrazovnog rada postaje jedna od većih i zapaženijih škola u gradu. Od školske 1973./74. – 1977./78. godine u sastavu ilidžanske gimnazije radi istureno odjeljenje u Hadžićima a škola ima i najviše učenika – 1498. Stalni i veliki problem ove škole – školski prostor, konačno je i na najbolji način riješen krajem školske 1974./75. godine. Za godinu dana, iz sredstava samodoprinosa, izgrađen je lijep, moderan i savremeno opremljen školski objekat. Posljednja, devetnaesta, generacija gimnazijalaca izašla je školske 1982./83. godine. Za svojih 20 godina postojanja i djelovanja, Gimnazija «Igmanski marš» je dala značajan doprinos razvoju Ilidže i Sarajeva i opravdala svoje postojanje. U periodu od 1980.–1990. za vrijeme reforme srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja, Gimnazija postaje usmjerena škola pod nazivom Srednjoškolski centar «Igmanski marš» Ilidža. U prvim godinama reforme bilo je dosta opreza, nedoumica, određenih propusta sve dok škola nije ostvarila pravi udruženi rad i našla svoj pravi put ka mašinskoj industriji opštine i grada. Sredstvima proizvodnih radnih organizacija FAMOS i ENERGOINVEST dograđene su i opremljene moderne školske radionice za praktičnu nastavu učenika I i II razreda mašinske struke. Udruženi rad prihvata na praksu učenike III razreda metalskih zanimanja i pomaže školi u rješavanju mnogih drugih važnih pitanja. Škola sarađuje i sa drugim organizacijama kao što su GEOINŽENJERING i VODOPRIVREDA BIH (za čije je potrebe jedno vrijeme i obrazuje kadrove – geološke tehničare i građevinske tehničare za hidrogradnju), te GP IGMAN koji je dao svoj doprinos u rješavanju prostornih uslova škole. Za sve godine reforme najviše je učenika sa zanimanjima i obrazovnim profilima III stepena mašinske struke: strugar, glodač, brusač, bušač, bravar, zavarivač, kovač, alatničar i mehaničar, dok je mašinskih tehničara manje, 2–3 odjeljenja u svakoj generaciji. Centar je obrazovao i polaznike za rad V stepena stručnosti, pri tom sarađujući sa udruženim radom kod upisa polaznika i organizacije pripremne nastave i ispita. Na čitavoj sarajevskoj regiji, pa i šire, Srednjoškolski centar «Igmanski marš» postaje primjer dobre saradnje sa udruženim radom. Ipak, praksa je pokazala da reforma nije dala očekivane rezultate. Kvalitetom znanja koje je davala usmjerena škola nisu bili zadovoljni ni udruženi rad ni fakultet što je bio dovoljan razlog da se nakon 11 godina uvedu nove promjene u srednjoj školi. Školske 1990./91. godine škola ponovo postaje gimnazija. Upisala je u prvi razred 7 odjeljenja samo gimnazijalaca. Sa učenicima u starijim razredima u školi je ukupno 27 odjeljenja. Ove školske godine počinje najtragičniji rat u historiji Bosne i Hercegovine i škola prestaje sa radom do septembra 1992.godine.

 

  • Ratni period 1992.-1995.godina

Imenovanjem direktora Avdije Serdarevića, prof.Matematike, škola pod nazivom Četvrta gimnazija Ilidža počinje sa radom 1.septembra 1992.godine. 20. novembra 1992.godine počinje školska 1992./1993.godina za 220 upisanih učenika raspoređenih u 8 mješovitih odjeljenja. Nastava se izvodi u teškim bezbjednosnim i materijalnim uslovima u improvizovanim školskim prostorijama MZ Crni vrh, Gorica, Koševsko brdo, te u prostorijama Srednje muzičke škole Sarajevo. Školska 1992./93. godina se završava 20.08.1993.godine. Međutim, svi učenici sadašnjeg Kantona Sarajevo nisu obuhvaćeni. Direktori Četvrte gimnazije Ilidža Avdija Serdarević i Srednje grafičke tehničke škole Sarajevo Kemal Lagumdžija organizuju nastavu u tzv. Ratnoj školi na području MZ Butmir, Sokolovići, Hrasnica I i Hrasnica II za školsku 1992./93.godinu. Realizacija nastavne godine uz manje prekide zbog ratnih dejstava traje od 26.09.1993.godine do 20.02.1994.godine, odnosno 18 nastavnih sedmica. Veliku pomoć u organizaciji nastavnog procesa daju koordinatori Nasuf Bošnjak za MZ Butmir i Sokolovići i Mulaosmanović Mujo za MZ Hrasnicu I i II, Općina Ilidža, inženjeri FAMOS-a, te svi ostali intelektualci koji bez ikakve materijalne naknade izvode nastavu u improvizovanim prostorijama privatnih kuća, garaža, poslovnih prostora i sl. Poseban problem kod organizovanja ratne škole na ovom području predstavlja veliki broj nastavnih programa i nedostatak stručnog nastavnog kadra. U školi je osim gimnazije bila zastupljena nastava 10 sarajevskih srednjih škola. Za sve potrebne informacije moralo se ići tunelom ispod piste sarajevskog aerodroma. Ipak, 780 učenika je uspješno završilo ovu školsku godinu.Odmah po završetku ove školske godine, tačnije 01.03.1994.godine, počinje nova školska 1993./94.godina koja traje 20 nastavnih sedmica. Upisano je 920 učenika. Nastava se izvodi u prostorijama osnovne škole u Sokolovićima i po punktovima. Školska godina se završava 03.09.1994.godine. Školska 1994./95. godina počinje 05.11.1994.godine. Za novog direktora je izabran Mustafa Demir,prof.Filozofije i Sociologije. Nastava za 1023 učenika raspoređenih u 29 odjeljenja se izvodi u prostorijama osnovne škole u MZ Hrasnica II. U ovoj školskoj godini izlazi prva generacija maturanata od 19 učenika opće gimnazije. Školska godina se završava 30.08.1995.godine. Problemi sa kojima se susreće škola su: nedostatak stručnog nastavnog kadra, korišćenje improvizovanih prostorija za izvođenje nastave, nedostatak udžbenika, papira, ogrijevnog drveta, krede, itd. Zbog ratnih dejstava jedan dio nastavnog plana i programa je realizovan u vidu modificirane programirane nastave što nije moglo dati odgovarajući kvalitet nastave ali se izbjeglo da učenik pogine ili bude ranjen za vrijeme održavanja nastave. Školska 1995./96.godina počinje 04.09.1995.godine. Upisano je 1110 učenika raspoređenih u 33 odjeljenja. Nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma i prekida rata odnosno reintegracije cjelokupne Općine Ilidža, Četvrta gimnazija 20.aprila 1996.godine preseljava u svoj matični objekat u Maloj aleji 69 na Ilidži i konačno dobija odgovarajuće materijalne uslove za rad. Objekat zatiče u prilično devastiranom stanju: zbornica i nekoliko prostorija na drugom spratu je bilo zapaljeno, krov oštećen, polomljena sva stakla ali sa upotrebljivim školskim namještajem. Sredstvima škole bez značajnijih donacija izvršena je adaptacija školskog objekta koji je doveden u funkcionalno stanje. Ova školska godina je završena 28.08.1996.godine. Za učenika generacije proglašen je Kobiljar Samir. Maturanti su proslavili svoje matursko veče u Restoranu «Bazeni» Sarajevo.

 

  • Poslijeratni period 1996.-2003.godina

Školska 1996./97.godina počinje 02.09.1996. godine bez isturenih odjeljenja sarajevskih srednjih škola. Upisano je 364 učenika raspoređenih u 12 odjeljenja gimnazije. Nastava se izvodi u boljim materijalnim uslovima, sa stručnim nastavnim kadrom i zastupljenim odgovarajućim oblicima vannastavnih aktivnosti. Škola pruža gostoprimstvo srednjoj ekonomskoj školi Sarajevo i Osmoj osnovnoj školi Ilidža kojima su objektu devastirani. Proslavlja se prvi Dan škole 05.aprila 1997.godine sa bogatim kulturno-umjetničkim programom. Počinje sa radom školski list «Gimnazijalac» koji prati školska zbivanja i izlazi jednom godišnje. Maturanti idu na prvu poslijeratnu ekskurziju u Mađarsku krajem maja 1997.godine i slave svoje matursko veče u Restoranu «Oaza» Ilidža. Za učenika generacije proglašen Salčin Kenan. Školska godina se završava 30.08.1997.godine. Školska 1997./98.godina počinje 01.09.1997. godine sa upisanih 15 odjeljenja. Ukupno je upisano 487 učenika. U školi djeluju brojne sekcije a povodom Dana 05.aprila 1998.godine organizuje se sportsko takmičenje 03.04. i kulturno-umjetnički program 04.04.1998.godine. Maturanti idu na ekskurziju u Italiju krajem maja 1998.godine i slave svoje matursko veče u Restoranu «Relax» Sarajevo. Za učenika generacije proglašena je Smječanin Hasna. Školska godina se završava 30.08.1998.godine. Školska 1998./99.godina počinje 07.09.1998. godine sa upisanih 18 odjeljenja. Ukupno je upisano 609 učenika. U školi djeluju sekcije. U periodu od novembra 1998. do juna 1999.godine dužnost vršioca dužnosti direktora obavlja Amila Tahirbegović, prof.Historije koja je juna 1999.godine imenovana za direktora Četvrte gimnazije Ilidža. Maturanti idu na ekskurziju u Italiju oktobra 1998.godine Za učenika generacije proglašena je Biberović Selma. Maturanti slave svoje matursko veče u «Zlatnom restoranu» Sarajevo. Školska godina se završava 30.08.1999.godine. Školska 1999./2000.godina počinje 01.09.1999. godine sa upisanih 732 učenika raspoređenih u 25 odjeljenja. Novembra 1999.godine za pomoćnika direktora imenovan je Kemal Kapidžić, prof. Opštenarodne odbrane. Maturanti idu na ekskurziju u Italiju 15.05.2000.godine i slave svoje matursko veče u Restoranu «Bazeni» Sarajevo. Za učenika generacije proglašena je Pločo Emira. Školska godina se završava 30.08.2000.godine. Školska 2000./2001.godina počinje 02.09.2000. godine sa upisanih 743 učenika raspoređenih u 23 odjeljenja.Maturanti idu na ekskurziju u Italiju 27.05.2001.godine. i slave svoje matursko veče u Restoranu «Bazeni» Sarajevo. Za učenika generacije proglašen je Škrijelj Almin. Školska godina se završava 30.08.2001.godine. Školska 2001./2002.godina počinje 02.09.2001.godine sa upisanih 743 učenika raspoređenih u 23 odjeljenja. Počela je primjena novog nastavnog plana i programa sa izbornim područjima koji se biraju nakon II razreda. Tako je u III razred upisano 2 odjeljenja jezičkog izbornog područja, 3 odjeljenja društvenog područja, 1 odjeljenje matematičko-informatičkog područja i 1 odjeljenje prirodnog izbornog područja. Maturanti idu na ekskurziju u Španiju 13.05.2002. godine. i slave svoje matursko veče u Hotelu «Terme» Ilidža. Za učenika generacije proglašen je Ćesko Almin. U periodu juli-septembar 2002.godine funkciju vršioca dužnosti direktora obavlja Kimeta Šarić, prof.Hemije a nakon smjene direktora i pomoćnika direktora juna 2002.godine. Školska godina se završava 30.08.2002.godine. Školska 2002./2003.godina počinje 01.09.2002. godine sa 723 učenika raspoređenih u 25 odjeljenja. U III razred je, kao i prethodne školske godine, upisano 2 odjeljenja jezičkog izbornog područja, 3 odjeljenja društvenog područja, 1 odjeljenje matematičko-informatičkog područja i 1 odjeljenje prirodnog izbornog područja. Septembra 2002.godine za direktora Četvrte gimnazije Ilidža je imenovana Smaila Kulo, prof. Engleskog jezika i književnosti. Tokom ove školske godine priređene su prigodne izložbe, poetske večeri, oranizovana školska takmičenja i svečano obilježeni važni praznici. Izvršeno je opremanje škole. Nabavljeni su grafoskopi, TV aparati, video recorderi, nove table, kompjuteri i dopunjena školska lektira. Maturanti su išli na ekskurziju u Španiju u periodu od 19.05. do 27.05.2003. godine. Proslavili su svoje matursko veče u Hotelu «Saraj» Sarajevo. Za učenika generacije proglašena je Lušničkić Selma. Školska godina se završila 22.08.2003.godine. Školska 2003./2004.godina počinje 01.09.2003. godine sa upisanih 648 učenika raspoređenih u 25 odjeljenja. U III razred je upisano 2 odjeljenja jezičkog izbornog područja, 3 odjeljenja društvenog područja, 1 kombinovano odjeljenje odjeljenje društvenog i prirodnog izbornog područja i 1 odjeljenje matematičko-informatičkog područja. Škola je opremljena novim namještajem za kabinet Biologije, Fizike, Engleskog i Njemačkog jezika.

 

*preuzeto sa zvanicnog sajta gimnazije

Nazad na pocetnu stranu!- - - * * * - - -


CETVRTA GIMNAZIJA SARAJEVO
(Istorija - PDF)

- - - * * * - - -

pocetna strana - o sarajevskoj cetvrtoj gimnaziji - kontakt

 

© igman interactive | www.igman.com